Årsmøte NMK Gol 2024

Årsmøte NMK Gol 2024

Publisert av Linda Fuglesang Tveito den 19.02.24. Oppdatert 08.04.24.

ÅRSMØTE 21.mars 2024 kl. 19.00 Pers Hotell

SAKSLISTE         

1 Godkjenning av stemmeberettigede

2 Godkjenning av innkalling og saksliste

3 Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

4 Årsmelding for styret og komiteer 2023

5 Revidert regnskap 2023

6 Innkomne forslag

7 Fastsettelse av medlemskontingent for 2024

               Styrets forslag til vedtak: Kontingenten blir lik den sentrale                   

8 Budsjett 2024

9 Bestemme klubbens organisasjon

               Styrets forslag til vedtak: Det gjøres ingen endringer for 2024                         

10 Valg av tillitsvalgte

Eventuelt

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 7. mars. Saker kan sendes på e-post til postnmkgol@outlook.com

Fullstendig sakliste er tilgjengelig fra 14. mars ved henvendelse på e-post til postnmkgol@outlook.com