Årsmøte 13 april 2023

Årsmøte 13 april 2023

Publisert av Linda Fuglesang Tveito den 16.02.23. Oppdatert 06.04.23.

OBS! NY DATO - dette er gjeldene.

Til alle medlemmer i NMK Gol ÅRSMØTE avholdes torsdag 13. april 2023 kl. 19.00 på Solstad Gjestegård

SAKSLISTE

1Godkjenning av stemmeberettigede

2 Godkjenning av innkalling og saksliste

3 Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

4 Årsmelding fra styret og komiteer 2022

5 Revidert regnskap 2022

6 Innkomne forslag

7 Fastsettelse av medlemskontingent for 2023 Styrets forslag til vedtak: Kontingenten blir lik den sentrale.

8 Budsjett 2023

9 Bestemme klubbens organisasjon

10 Valg av tillitsvalgte

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 30. mars. Saker kan sendes på e-post til postnmkgol@outlook.com

Fullstendig sakliste er tilgjengelig fra 6. april ved henvendelse på e-post til postnmkgol@outlook.com.

Saksliste til årsmøte er tilgjengelig i PDF dokument nederst på siden.

VEL MØTT