Årmøte tirsdag 02.06 kl. 19.00

Dato: 02/06

Tid: kl. 19.00

Sted: Pers Hotell

Fullstendig saksliste her

Det blir medlemsmøte etter årsmøte, der vi blandt annet skal fastsette fast klubbløpshelg m.m.

Husk at du må ha gyldig betalt medlemskap i 2020 for å ha stemmerett under årsmøtet. Nye medlemmer må ha hatt medlemskapet i min. 1 mnd.

Vel møtt:)

- Styret